Projekt - Vifina Delta s.r.o. – FVE

30. 4. 2024

Projekt

Vifina Delta s.r.o. – FVE
CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0007244

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny bez akumulace sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.